Αυτή η σελίδα διατίθεται επίσης στα:


ΝΑΑΤΙ είναι η αρχή εθνικών προτύπων και πιστοποίησης για μεταφραστές και διερμηνείς στην Αυστραλία. Είναι ο μόνος οργανισμός που παρέχει πιστοποίηση σε επαγγελματίες που επιθυμούν να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα στην Αυστραλία.

Η πιστοποίηση ΝΑΑΤΙ εμπνέει εμπιστοσύνη και παρέχει διαβεβαίωση για την ποιότητα σε πελάτες που βασίζονται στις υπηρεσίες μεταφραστών ή διερμηνέων.

Το ΝΑΑΤΙ είναι:

 • Ένα πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας
 • Ένα κορυφαίο μη-κρατικό σώμα
 • Πρωτοπόρο στον τομέα πιστοποίησης μεταφραστών και διερμηνέων

Το ΝΑΑΤΙ δεν είναι:

 • Οργανισμός ή εταιρεία που απασχολεί μεταφραστές και διερμηνείς
 • O κατεξοχήν, αποφασιστικός παράγων σε θέματα χρήσης της γλώσσας ή εγκατάστασης στην χώρα
 • Ίδρυμα αποτελούμενο από μέλη
 • Επαγγελματικός σύλλογος
 • Επαγγελματικό σωματείο
 • Οργανισμός εκπροσώπησης


Για να βρείτε Μεταφραστή ή Διερμηνέα

O διαδικτυακός κατάλογός μας παρέχει στοιχεία όλων των σύγχρονων πιστοποιημένων επαγγελματιών. Αυτά τα άτομα μπορούν να σας μεταφράσουν τα έγγραφά σας ή να εξυπηρετήσουν σε υποθέσεις που απαιτούν διερμηνεία.

Ο κατάλογος βρίσκεται εδώ: Online Directory

Για αναζήτηση διερμηνέα ή μεταφραστή:

 1. Στο πτυσσόμενο μενού, από κάτω από I require a/an επιλέξτε αυτό που αναζητάτε (μεταφραστή ή διερμηνέα)
 2. Στο επόμενο πτυσσόμενο μενού, από κάτω από for, επιλέξτε τη γλώσσα
 3. Πατήστε το κουμπί Submit
 4. Θα εμφανιστεί ένας κατάλογος πιστοποιημένων επαγγελματιών
 5. Όταν επιλέξετε το όνομα πιστοποιημένου επαγγελματία, θα εμφανιστεί νέα οθόνη με τα στοιχεία του.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@naati.com.au