A connected community without language barriers

ارزشیابی‌های مهاجرتی

ارزشیابی‌های مهاجرتی چیست؟

ناتی “مرجع ارزشیابی مهارتی” برای مشاغل مرتبط با مترجمان کتبی و مترجمان شفاهی در فهرست مشاغل مهارتی مهاجرت است.

اگر تمایل دارید که به استرالیا مهاجرت کنید و به عنوان یک مترجم کتبی یا شفاهی کار کنید، تائیدیه‌ی ناتی می‌تواند به سه شیوه به شما کمک کند:

 1. شما می‌توانید برای ارزشیابی مهارتی درخواست دهید (در کل تنها برای افرادی که از طریق یک کارفرما حمایت (اسپانسر) می‌شوند یا توسط یک ایالت یا قلمرو معرفی می‌شوند).

 2. شما می‌توانید برای بعضی مدارکی که در خارج از استرالیا گرفته‌اید یا برای استخدام مهارتی به عنوان یک مترجم کتبی و شفاهی، تقاضای امتیاز کنید؛ این امتیاز می‌تواند به منظور ویزای مهاجرتی امتیاز-محور مورد استفاده قرار گیرد.

 3. شما ممکن است بتوانید برای Credentialed Community Language (CCL) (زبان جامعه محلی) اقدام کنید؛ از این امتیازها می‌توان به منظور ویزای مهاجرتی امتیاز-محور استفاده کرد. شما همچنین می‌توانید از طریق شرکت در امتحان Credentialed Community Language مورد تائید، امتیازهای CCL را کسب کنید.

ناتی پیشنهاد می‌کند که قبل از تماس با ما، در مورد نوع ویزایی که می‌خواهید درخواست دهید، به صورت جامع تحقیق کنید.

ارشیابی‌های مهاجرتی

ارزشیابی مهاجرتی زمانی است که ما مهارت‌های شما را برای شغل پیشنهاد شده (مترجم کتبی یا مترجم شفاهی) بر اساس استانداردهای تائیدیه، “مناسب” و یا “نامناسب” ارزشیابی می‌کنیم.

این بدان معنی است که اگر بخواهید ارزشیابی مهارتی انجام دهید، باید تائیدیه ناتی را از طریق امتحان کسب کنید. گواهی‌های فعالیت رسمی واجد شرایط نیستند.

تاریخ انقضای ارزشیابی موفق مهارت‌های شما (تائیدیه) به صورت واضح بر روی نامه‌ای که از ما دریافت می‌کنید، قید می‌شود. در کل، ارزشیابی مهارت‌های ناتی برای سه سال معتبر هستند.

جهت اقدام برای تائیدیه، مدرکی را که مناسب با سطح مهارتی و آموزش شماست، انتخاب کنید و برای امتحان تاییدیه از طریق ناتی درخواست دهید. جزئیات در مورد نحوه‌ی درخواست در صفحه‌ی اطلاعات هر آزمون ارائه شده است.

برنامه‌ی مهاجرت افراد متخصص دولت استرالیا از طریق مشارکت بین دولت و صنعت انجام می‌شود و وزارت کشور آن را هماهنگی می‌کند. دولت اطمینان حاصل می‌کند که خط‌مشی‌ها و روندهای ارزشیابی مهارت های مهاجران آینده، مناسب و شفاف است و موانع غیرمنطقی بر سر راه مهاجرت ایجاد نمی‌کند.

بر اساس قوانین مهاجرتی 1994 ، ناتی به عنوان مرجع ارزیاب مشاغل ترجمه‌ی کتبی (کد ANZSCO برابر با 272413) و مترجم شفاهی (کد ANZSCO برابر با 272412) تعیین شده است.

برای آگاهی از نوع ویزایی که می‌توانید برای آن اقدام کنید، به فهرست مشاغل مهارتی موجود در وزارت کشور مراجعه کنید.

اگر می‌خواهید که برای ویزای حمایت اقدام کنید، باید برای کسب اطلاعات بیشتر با نهاد ایالتی و یا قلمرویی مربوطه تماس بگیرید.

ما نمی‌توانیم در مورد شرایط ویزا اطلاعات و یا پیشنهاد ارائه دهیم؛ پس لطفاً مطمئن شوید که از شرایط ویزای خاصی که برای آن اقدام می‌کنید، مطلع هستید.

مدارک خارج از استرالیا و استخدام مهارتی

وقتی که ارزیابی مهارتی موفقیت آمیز خود را دریافت کردید (یعنی گواهی ناتی را کسب کرده‌اید)، می‌توانید برای کسب اطلاعات در موارد زیر برای ناتی اقدام کنید:

 1. سطح مدرک معادل در استرالیا برای مدرک ترجمه‌ی کتبی یا شفاهی که شما در موسسه‌ی خارج از استرالیا کسب کرده‌اید

 2. استخدام مهارتی قابل تائید شما به عنوان یک مترجم کتبی یا شفاهی که در ده سال گذشته انجام شده است.

درخواست امتیاز برای مدرکی که خارج از استرالیا کسب شده است، مدارکی که باید به عنوان استاندارد معادل با مدرک مرتبط با سطح استرالیا به رسمیت شناخته شود. افرادی که دارای مدرک ترجمه ی کتبی یا شفاهی هستند، می‌توانند برای ارزیابی این مدارک توسط ناتی به منظور زیر اقدام کنند:

 • مدرک دکتری (در کل 20 امتیاز)
 • مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد (در کل 15 امتیاز)
 • دیپلم استرالیایی یا مدرک فنی (در کل 10 امتیاز)
 • سایر مدارک یا گواهی‌هایی که توسط ناتی به رسمیت شناخته شده‌اند (در کل 10 امتیاز)

در صورت درخواست، ناتی می‌تواند در مورد مدارک سطح معادل در استرالیا به عنوان بخشی از ارزشیابی مهارتی نظر دهد.

امتیازها ممکن است برای استخدام در یک شغل مهارت محور در استرالیا یا خارج از آن اعطا شود. جهت درخواست امتیاز برای استخدام مهارت محور، تجربه‌ی موجود باید در حوزه‌ی شغل انتخاب شده‌ی متقاضی (ترجمه‌ی شفاهی یا کتبی) باشد.

امتیاز ممکن است از طریق نشان دادن سابقه‌ی استخدامی مهارت محور که در استرالیا (در ده سال گذشته) انجام شده است به شرح زیر اعطا شود:

 • 5 امتیاز (1 تا 3 سال)
 • 10 امتیاز (3 تا 5 سال)
 • 15 امتیاز (5 تا 8 سال)
 • 20 امتیاز (8 تا 10 سال)

برای استخدام مهارت محور قابل استعلام که در خارج از استرالیا (در 10 سال گذشته) انجام شده است:

 • 5 امتیاز (3 تا 5 سال)
 • 10 امتیاز (5 تا 8 سال)
 • 15 امتیاز (8 تا 10 سال)

استخدام در استرالیا و خارج از آن بیش از ده سال گذشته را می‌توان با هم ادغام کرد، اما تنها تا سقف 20 امتیاز اعطا خواهد شد.

به منظور اعطای امتیاز، وزارت کشوراستخدام مهارتی را مستلزم به حداقل 20 ساعت استخدام در هفته کرده است.

در صورت نیاز، ناتی می‌تواند در مورد استخدام مهارتی متقاضی به عنوان بخشی از ارزشیابی مهارتی نظر دهد.

ثبت درخواست

اگر نیاز دارید که ناتی مدارک و یا استخدام مهارتی شما را ارزشیابی کند، باید:

 1. دارای مدرک یا تائیدیه ی مناسب ناتی بوده و یا آن را کسب کنید.
 2. کاربرگ ارزشیابی مدارک آموزشی و استخدام مهارتی را کامل کنید و به عنوان مستندات پشتیبان آن را پیوست کنید.
 3. درخواست تکمیل شده‌ی خود را به آدرس applications@naati.com.au ارسال کنید

جزئیات در مورد مستندات پشتیبان را می‌توانید در کاربرگ درخواست پیدا کنید.

Practitioner details

credential result