A connected community without language barriers

Thẩm định Di trú

Thẩm định di trú là gì?

NAATI là “cơ quan thẩm định tay nghề” cho nghề biên dịch viênthông dịch viên trong danh sách nghề nghiệp có tay nghề cho di trú.

Nếu quý vị muốn di cư sang Úc để làm nghề biên dịch viên hoặc thông dịch viên, có ba cách mà việc chứng nhận của NAATI có thể giúp được:

 1. Quý vị có thể nộp đơn thẩm định tay nghề (thường chỉ nhận đơn từ những người được một nhà tuyển dụng tài trợ, hoặc được một chính phủ tiểu bang hay lãnh thổ đề cử).

 2. Quý vị có thể khai thêm điểm cho một số bằng cấp cụ thể ở nước ngoài, hoặc cho việc làm có tay nghề như biên dịch viên hoặc thông dịch viên, số điểm này có thể được dùng để xin thị thực di trú dựa trên điểm.

 3. Quý vị có thể khai thêm điểm Ngôn ngữ Cộng đồng được Chứng nhận (Credentialed Community Language – CCL), và điểm này có thể được dùng để xin thị thực di trú dựa trên điểm. Quý vị cũng có thể có thêm điểm CCL bằng cách tham gia kỳ thi kiểm tra Ngôn ngữ Cộng đồng được Chứng nhận của NAATI.

Chúng tôi khuyên quý vị nên tìm hiểu thật kỹ loại thị thực mà quý vị định nộp trước khi liên lạc với chúng tôi.

Thẩm định tay nghề

Thẩm định tay nghề là khi chúng tôi thẩm định tay nghề của quý vị là “phù hợp” hoặc “không phù hợp” cho nghề nghiệp được chỉ định của quý vị (biên dịch viên hoặc thông dịch viên) so với các tiêu chuẩn cấp chứng chỉ mà chúng tôi đã đặt ra.

Điều này có nghĩa là nếu quý vị muốn thẩm định tay nghề, quý vị sẽ cần đạt được chứng nhận NAATI thông qua kỳ thi kiểm tra. Các chứng chỉ Hành nghề được Công nhận (Recognised Practising) không đủ điều kiện để thẩm định.

Ngày hết hạn của thẩm định (chứng nhận) tay nghề thành công của quý vị sẽ được chỉ rõ trên lá thư mà quý vị nhận được từ chúng tôi. Thông thường, các thẩm định tay nghề của NAATI có hiệu lực trong ba năm.

Để nộp đơn lấy chứng nhận, hãy chọn loại chứng nhận phù hợp với trình độ và quá trình đào tạo tay nghề của quý vị, và nộp đơn để thi kiểm tra lấy chứng nhận với NAATI. Các chi tiết về cách nộp đơn được cung cấp trên trang thông tin của từng kỳ thi kiểm tra.

Chương trình di dân tay nghề của Chính phủ Úc được tiến hành thông qua sự hợp tác giữa chính phủ và các ngành nghề, do Bộ Nội Vụ điều phối. Chính phủ bảo đảm rằng các chính sách và thủ tục thẩm định tay nghề của di dân tương lai là phù hợp, minh bạch và không tạo ra những rào cản vô lý đối với việc di trú.

Theo Luật Di trú năm 1994, NAATI đã được chỉ định là cơ quan thẩm định các nghề Biên dịch (Mã số ANZSCO 272413) và Thông dịch viên (Mã số ANZSCO 272412).

Hãy kiểm tra danh sách các nghề có tay nghề của Bộ Nội Vụ để xem loại thị thực nào mà quý vị có thể nộp đơn:

Nếu quý vị muốn nộp thị thực bảo lãnh, quý vị cần liên lạc với cơ quan tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ có liên quan để biết thêm thông tin:

Chúng tôi không thể cung cấp thông tin hoặc lời khuyên về các yêu cầu của thị thực, vì vậy xin vui lòng bảo đảm rằng quý vị hiểu được những yêu cầu của thị thực cụ thể mà quý vị sẽ nộp đơn.

Bằng cấp và việc làm có tay nghề ở nước ngoài

Một khi quý vị đã được cấp xác nhận thẩm định tay nghề thành công (chẳng hạn như có được chứng nhận của NAATI thông qua kỳ thi), quý vị có thể đăng ký với NAATI để cho ý kiến về:

 1. Trình độ chuyên môn tương đương của Úc dành cho bằng cấp dịch thuật hoặc phiên dịch mà quý vị đã đạt được tại một cơ sở ở nước ngoài.

 2. Việc làm có tay nghề có thể kiểm chứng được của quý vị ở vị trí biên dịch viên hoặc thông dịch viên đã được thực hiện trong mười năm qua.

Để có được điểm cho bằng cấp có được ở nước ngoài, bằng cấp đó cần phải được công nhận là có tiêu chuẩn tương đương với bằng cấp liên quan của Úc. Những cá nhân có bằng cấp biên dịch hoặc thông dịch có thể chọn để NAATI thẩm định cho:

 • Bằng Tiến sĩ (thường là 20 điểm)
 • Bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ (thường là 15 điểm)
 • Chứng nhận tốt nghiệp (diploma) hoặc bằng nghề của Úc (thường là 10 điểm)
 • Các bằng khen hoặc bằng cấp khác do NAATI công nhận (thường là 10 điểm)

Nếu được yêu cầu, NAATI sẽ đưa ra ý kiến về trình độ chuyên môn tương đương của Úc như là một phần của việc thẩm định tay nghề.

Có thểcó điểm cho việc làm có tay nghề, ở Úc hoặc nước ngoài. Để khai thêm điểm cho việc làm có tay nghề, kinh nghiệm phải thuộc về ngành nghề đã chỉ định của người nộp đơn (tức là biên dịch viên hoặc thông dịch viên).

Có thể có thêm điểm bằng cách chứng minh lịch sử việc làm có tay nghề có thể kiểm chứng đã được thực hiện tại Úc (trong 10 năm qua), như sau:

 • 5 điểm (1-3 năm)
 • 10 điểm (3-5 năm)
 • 15 điểm (5-8 năm)
 • 20 điểm (8-10 năm)

Đối với việc làm có tay nghề có thể được kiểm chứng ở nước ngoài (trong 10 năm qua)

 • 5 điểm (3-5 năm)
 • 10 điểm (5-8 năm)
 • 15 điểm (8-10 năm)

Có thể kết hợp việc làm ở Úc và nước ngoài trong mười năm qua, tuy nhiên chỉ có thể được nhận tối đa là 20 điểm.

Đối với các mục đích được cộng điểm, Bộ Nội Vụ yêu cầu việc làm có tay nghề phải có ít nhất 20 giờ làm việc mỗi tuần.

Nếu được yêu cầu, NAATI sẽ đưa ra ý kiến về việc làm có tay nghề của ứng viên như là một phần của việc thẩm định tay nghề.

Nộp đơn

Nếu quý vị cần NAATI thẩm định (các) bằng cấp học vấn và/hoặc việc làm có tay nghề của mình, quý vị sẽ cần phải:

 1. Có được hoặc có một chứng chỉ NAATI phù hợp.
 2. Hoàn thành mẫu đơn Thẩm định Trình độ Học vấn và Việc làm có Tay Nghề và đính kèm tài liệu hỗ trợ của quý vị.
 3. Nộp đơn đã hoàn tất của quý vị đến applications@naati.com.au

Các chi tiết về tài liệu hỗ trợ có thể được tìm thấy ở mẫu đơn.

Practitioner details

credential result