A connected community without language barriers

در مورد ما

Home / در مورد ما

در مورد ما

ما مرجع تایید کننده و استانداردهای ملی برای مترجمان کتبی و شفاهی در استرالیا هستیم

259e8a1f-6f1c-4e1b-8783-899104df16d3

ما چه کسانی هستیم؟

ناتی استانداردهای ملی بالایی را برای بخش ترجمه‌ی کتبی و شفاهی تعیین و حفظ می‌کند و تنها سازمانی است که برای افرادی که می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند، گواهی و تائیدیه صادر می‌کند.

ناتی، شرکتی دولتی و غیرانتفاعی است که مالکیت آن به صورت مشترک در اختیار دولت فدرال، ایالتی و قلمرویی است.

mission-teal

ماموریت ما

ماموریت ما این است که:

  • استانداردهای ملی بالایی را برای بخش ترجمه‌ی کتبی و شفاهی تعیین و حفظ کنیم
  • تعداد کافی از افرادی را که به صورت شایسته در حوزه‌ی ترجمه‌ی کتبی شفاهی تایید شده‌اند و قادر هستند به نیازهای در حال تغییر و مردم‌شناسی جامعه‌ی استرالیا که از نظر فرهنگی و زبانی متنوع است پاسخ دهند، ممکن سازیم.
رسیدن به این ماموریت، توانایی مردم در مشارکت و سهیم شدن در جامعه ی استرالیا را بیشینه می‌کند.
vision-teal

چشم انداز ما

جامعه‌ی محلی یکپارچه بدون موانع زبانی.

مقدمه‌ی در مورد ناتی

در اینجا دو ویدئوی کوتاه برای معرفی ما و اهمیت تائیدیه برای مترجمان کتبی و شفاهی وجود دارد. این ویدئوها فقط به زبان انگلیسی هستند.

طرح راهبردی ما
2022-2026

طرح راهبردی ما بر مبنای چهار ستون راهبردی است.

نظام صدور گواهی نوین، سازگار و کاملا متناسب با بهترین عملکرد و پیشرفت‌های فناوری است.

ناتی از رشد و پایداری حوزه‌ی شغلی ترجمه‌ی کتبی و شفاهی پشتیبانی می‌کند.

ناتی و سامانه‌ی تائیدیه‌ی آن پایدار است.

ناتی یک نهاد تاثیرگذار در خط مشی و رهبر فکری با یک نشان تجاری قابل اعتماد در جامعه‌ی محلی و بخش ترجمه‌ی کتبی و شفاهی است.

برنامه اقدام آشتی ما

به منظور تلاش در راستای چشم انداز ما برای داشتن جامعه‌ای محلی بدون موانع زبانی، ما بر آشتی به عنوان بخش اصلی کسب و کار خود تائید می‌کنیم.

ما باور داریم که بدون آشتی با گذشته‌ی خود و ایجاد آینده‌ای فراگیر، نمی‌توانیم یک جامعه‌ی محلی یکپارچه باشیم.

گزارش‌های سالانه‌ی ما

به تمامی شماره‌های گزارش سالانه‌ی ناتی در بخش زیر دسترسی پیدا کنید.

شماره‌ی جاری:

آیا به دنبال یک مترجم کتبی یا شفاهی هستید؟

می‌توانید در فهرست راهنمای آنلاین مترجمان کتبی و شفاهی ناتی جستجو کنید. این‌ها افرادی هستند که توسط ناتی تایید یا به رسمیت شناخته شده‌اند و می‌توانند به شما در ترجمه‌ی مدارک و یا ترجمه‌ی شفاهی کمک کنند.

نکته: افرادی که در فهرست راهنمای ناتی وجود دارند برای ناتی کار نمی‌کنند. آنها معمولا خویش‌فرما هستند یا برای شرکتی که خدمات زبانی ارائه می‌دهد، کار می‌کنند.

Useful links

Careers

Careers

Learn more about current career opportunities with NAATI

Our CEO & Board

Our CEO & Board

Meet our CEO and Board of Directors

Projects & investments

Projects & investments

Learn more about how we re-invest into the translating & interpreting profession.

Practitioner details

credential result