A connected community without language barriers

نظام تائیدیه‌ی ناتی

Home / نظام تائیدیه‌ی ناتی

نظام تائیدیه‌ی ناتی

تائیدیه‌ی ناتی چیست؟

ناتی مرجع استاندارد و تاییدکننده‌ی ملی مترجمان کتبی و شفاهی است.

در اختیار داشتن گواهی ناتی (یا تصدیق) به این معناست که شما از استانداردهای لازم مورد انتظار از مترجمان کتبی و شفاهی در جامعه‌ی محلی برخوردار هستید.

انواع مختلف گواهی برای اهداف مختلف صادر می‌شود و این نشان دهنده‌ی نیازهای در حال تغییر جامعه‌ی چندفرهنگی ماست.

نظام تائیدیه چگونه طراحی شد؟

نظام صدور گواهی به دنبال پژوهش‌ها و مشاوره‌های گسترده در مورد دانش، مهارت‌ها و ویژگی‌های لازم برای مترجمان کتبی و شفاهی و موفقیت آنها در نقش خود طراحی شد.

اگر می‌خواهید بیشتر بدانید، می‌توانید گزارش بهبودهای آزمون ناتی، و اسناد دانش، مهارت‌ها و ویژگی‌ها را در صفحه‌ی بهبودهای آزمون ناتی بخوانید (فقط به زبان انگلیسی در دسترس است).

چگونه تائید شویم: سه رکن تائیدیه

1. آموزش رسمی را کامل کنید
و شرایط پیش‌نیاز را برآورده کنید.

قبل از ارسال درخواست به ناتی، شما باید آموزش رسمی در حوزه‌ی ترجمه‌ی شفاهی یا کتبی را کامل کنید. پیش‌نیازهای دیگر شامل اثبات تسلط به زبان انگلیسی، توانمندی اخلاقی و توانمندی بین فرهنگی است.

این موارد بسته به نوع گواهی درخواستی شما فرق می‌کند.

2. آزمون گواهی را
زیر نظر ناتی بگذرانید.

یا برای دریافت گواهی‌های فعالیت رسمی، فعالیت‌های کاری خود را ثابت کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد گواهی‌های مختلف، به بخش انتخاب گواهی در قسمت زیر مراجعه کنید.

3. هر سه سال یک بار تائیدیه‌ی مجدد بگیرید

اعتبار همه‌ی گواهی‌های ناتی پس از سه سال خاتمه پیدا می‌کند. برای اینکه بتوانید گواهی خود را پس از این سه سال مجدد حفظ کنید، باید با نشان دادن حفظ مهارت‌ها و زبان خود از طریق فعالیت‌های کاری و توسعه‌ی شغلی، تائیدیه‌ی مجدد دریافت کنید. این موضوع به جامعه‌ی محلی اطمینان می‌دهد که تنها متخصصان مشغول به فعالیت از گواهی‌های ناتی برخوردارند.

انتخاب یک گواهی

نظام تائیدیه‌ی ناتی هشت نوع گواهی را برای مترجمان کتبی و شفاهی را به شرحی که در زیر مشاهده می‌کنید، ارائه می‌دهد.

آنها به دو دوسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند:

  • گواهی تایید که امتحان دادن از طریق ناتی را دربرمی‌گیرد.
  • فعالیت رسمی تاییدشده، که در آن آزمون وجود ندارد و ما به صورت غیرمستقیم توانمندی‌های شما را از طریق بررسی فعالیت‌های کاری‌تان ارزشیابی می‌کنیم.

شما باید نوع گواهی درخواستی خود را بر اساس نوع کاری که می‌خواهید انجام دهید و سطح آموزش رسمی که قصد دارید کامل کنید، انتخاب کنید.

بر روی فلش کارت‌های زیر کلیک کنید تا در مورد هر گواهی و نوع ارزشیابی ناتی برای هر کدام بیشتر یاد بگیرید. پیوندها شما را قادر می‌کنند تا اطلاعات جزیی (فقط به زبان انگلیسی) در مورد هر گواهی اعم از آموزش و پیش نیازهایی کسب کنید که باید برای تائیدیه داشته باشید.

مترجم کتبی

مترجم کتبی دارای فعالیت رسمی
اگر در جفت زبانی شما هیچ آزمونی در دسترس نباشد، می‌توانید برای گواهی فعالیت رسمی درخواست دهید.

(گواهی زبان اشاره‌ی استرالیایی موجود است)
گواهی مترجم کتبی در حال فعالیت رسمی تائید می‌کند که دارنده ی گواهی، پیش‌نیازها را برآورده کرده و به عنوان مترجم کتبی دارای تجربه‌ی کاری است.

برای کسب این گواهی‌ها، نیاز به آزمون نیست اما متقاضیان باید شواهد مرتبط با فعالیت کاری را ارائه دهند.

زبان‌های گفتاری انگلیسی نوشتاری به زبان اشاره‌ی استرالیایی

مترجم کتبی رسمی
در حال حاضر این تنها تائیدیه موجود برای مترجمان کتبی است.
مترجمان کتبی رسمی می‌توانند بر روی محتوای پیچیده اما غیرتخصصی در بیشتر زمینه‌ها کار کنند.

کارهایی که توسط ناتی ارزشیابی می‌شوند
• ترجمه‌ی متون غیرتخصصی
• ویرایش ترجمه‌ی غیرتخصصی
بیشتر بیاموزید

مترجم شفاهی

مترجم شفاهی مجرب شناخته شده
اگر در جفت زبانی شما هیچ آزمونی در دسترس نباشد، می‌توانید برای گواهی فعالیت رسمی درخواست دهید.

(گواهی نانشنوایان موجود است)
گواهی مترجم شفاهی در حال فعالیت تایید می‌کند که دارنده ی گواهی، پیش‌نیازها را برآورده کرده و به عنوان مترجم شفاهی دارای تجربه‌ی کاری است.

برای کسب این گواهی‌ها، نیاز به آزمون نیست اما متقاضیان باید شواهد مرتبط با فعالیت کاری را ارائه دهند.
بیشتر بیاموزید

مترجم شفاهی رسمی مقدماتی
آزمون ترجمه‌ی شفاهی ورودی سطح غیرمتخصص

(آزمون مترجم شفاهی برای زبان اشاره‌ی استرالیایی و ناشنوایان موجود است)
مترجمان شفاهی رسمی مقدماتی معمولا در مشاغل مرتبط با ترجمه‌ی شفاهی گفتگوهای عیرتخصصی در جامعه‌ی محلی مشارکت می‌کنند. برای برخی از زبان‌ها، این (آزمون) بالاترین تائیدیه موجود است.

کارهایی که توسط ناتی ارزشیابی می‌شوند
• ترجمه‌ی شفاهی گفتگوهای حضوری (یا ویدئویی) بین گویشور زبان انگلیسی و زبان دیگر که از طریق ایفای نقش زنده انجام می‌شود.

زبان‌های گفتاری زبان اشاره‌ی استرالیایی مترجم شفاهی ناشنوایان

مترجم شفاهی تائید شده
این بالاترین سطح آزمون ترجمه‌ی شفاهی غیرتخصصی است.

برای اینکه بتوانید یک مترجم شفاهی تائید شده بشوید باید دو آزمون را از طریق ناتی بگذرانید: آزمون مترجم شفاهی رسمی مقدماتی (CPI) و آزمون مترجم شفاهی رسمی (CI).

(آزمون زبان اشاره‌ی استرالیایی موجود است)
مترجمان شفاهی رسمی می‌توانند با محتوای پیچیده اما غیرتخصصی در بیشتر موقعیت‌ها کار کنند.

کارهایی که توسط ناتی ارزشیابی می‌شوند
• ترجمه‌ی شفاهی گفتگوهایی بین دو نفر
• ترجمه‌ی دیداری اسناد از یک زبان (نوشتاری) به زبان دیگر (گفتاری).
• ترجمه‌ی تک‌گویی‌ها (ترجمه‌ی شفاهی پیوسته و هم‌زمان)

زبان‌های گفتاری | زبان اشاره‌ی استرالیایی

مترجم شفاهی تائید شده‌ی متخصص در حوزه سلامت
این بالاترین سطح آزمون ترجمه‌ی شفاهی در حوزه‌ی سلامت است.

(آزمون زبان اشاره‌ی استرالیایی موجود است)
مترجم شفاهی تائید شده‌ی متخصص در حوزه‌ی سلامت درک عمیقی از نقش خود به عنوان جزیی از تیم مراقبت همانند پشتیبانی از انتقال پزشکی، مشاوره‌های پژوهشی بین شرکای بین‌المللی یا جلسات آموزشی دارند.

کارهایی که توسط ناتی ارزشیابی می‌شوند
• آزمون دانش سلامت
• آزمون ترجمه‌ی شفاهی

زبان‌های گفتاری | زبان اشاره‌ی استرالیایی

مترجم شفاهی تائید شده‌ی متخصص در حوزه‌ی حقوق
این بالاترین سطح آزمون ترجمه‌ی شفاهی در حوزه ی حقوق است.

(آزمون زبان اشاره‌ی استرالیایی موجود است)
مترجم شفاهی تائید شده‌ی متخصص در حوزه‌ی حقوق از درک بالایی از نقش خود در محیط‌های حقوقی به عنوان مثال به عنوان افسر در دادگاه برخوردار هستند.

کارهایی که توسط ناتی ارزشیابی می‌شوند
• آزمون دانش حقوق
• آزمون ترجمه‌ی شفاهی

زبان‌های گفتاری | زبان اشاره‌ی استرالیایی

مترجم شفاهی تائید شده در حوزه‌ی همایش
ترجمه‌ی شفاهی تخصصی و در سطح پیچیده در موقعیت‌های همایش.

(آزمون زبان اشاره‌ی استرالیایی موجود است)
مترجمان شفاهی همایش در موقعیت‌هایی مثل سخنرانی‌ها و ارائه‌ها در مراودات بین‌المللی در سطح بالا همانند همایش‌های بین‌ المللی، اجلاس سران، جلسات و مذاکرات کار می‌کنند.

کارهایی که توسط ناتی ارزشیابی می‌شوند
• ترجمه‌ی شفاهی تک‌گویی‌ها (پیوسته و همزمان
هم در سخنرانی‌های آشنا و هم غیرآشنا) شامل ترجمه‌ی شفاهی از داخل اتاقک ترجمه.

زبان‌های گفتاری زبان اشاره‌ی استرالیایی

Useful resources

Frequent questions

Frequent questions

View our terms and conditions or check out the answers to some of our frequently asked questions (FAQs).

Next steps

Next steps

Learn more about the importance of recertification for all NAATI certified practitioners, and the job and professional development opportunities available to you.

About Us

About Us

NAATI is a public, not-for-profit company that is jointly owned by the Commonwealth, state and territory governments.

Practitioner details

credential result