A connected community without language barriers

Danh mục Trực tuyến

Home / Danh mục Trực tuyến

Danh mục Trực tuyến

I require a/an

for

 1. Đưa ra lựa chọn của quý vị ở bên trên:
  1. Tìm một:
   • translator (chữ viết)
   • interpreter (ngôn ngữ nói hoặc ngôn ngữ ký hiệu)
   • Deaf interpreter (là người làm việc thông dịch giữa ngôn ngữ ký hiệu Úc – Auslan và các ngôn ngữ ký hiệu khác).
  2. Hãy chọn ngôn ngữ quý vị cần (đối với biên dịch viên, hãy chọn lựa hoặc là quý vị cần dịch từ ngôn ngữ chọn sang tiếng Anh hoặc từtiếng Anh dịch sang ngôn ngữ đó).
 2. Chọn gửi (submit), và một danh sách biên dịch viên hoặc thông dịch viên được chứng nhận sẽ hiện ra bên dưới.
  • Dùng bộ lọc bên trái để tinh chỉnh tìm kiếm của quý vị.
  • Quý vị không cần phải kiếm biên dịch viên hoặc thông dịch viên ở địa phương mình nếu không có ai sẵn sàng. Nhiều biên dịch viên và thông dịch viên làm việc từ xa, và có thể nhận dịch thuật qua email, hoặc thông dịch qua điện thoại hoặc cuộc gọi video. Các chứng nhận của NAATI đều như nhau ở mọi nơi trên nước Úc.
 3. Liên lạc trực tiếp với người mà quý vị lựa chọn.

NAATI sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bất kỳ chuyên viên hành nghề nào nếu những thông tin đó không thể hiện trong danh mục.

Gợi ý:Cuộn xuống để biết thêm thông tin về danh mục trực tuyến, và lời khuyên về cách chọn và làm việc với biên dịch hoặc thông dịch viên.

Interpreters

Filter by

Name Certification Type Location Contact Type
No practitioner found.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Biên dịch viên làm việc với chữ viết. Họ dịch các tài liệu viết từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
 • sách
 • hợp đồng
 • trang mạng/website
 • tài liệu quảng cáo
 • tài liệu
 • giấy khai sinh & hộ chiếu

Thông dịch viên làm việc với lời nói hoặcngôn ngữ ký hiệu. Họ dịch những gì mà từng người nói hoặc ra ký hiệu sang ngôn ngữ của người kia và ngược lại.

 • các cuộc hẹn y tế
 • các phiên tòa
 • các buổi họp công việc
 • các cuộc họp báo
 • các hội nghị quốc tế
 • các thông báo khẩn cấp cho công chúng

Danh mục trực tuyến liệt kê những biên dịch viên và thông dịch viên có chứng nhận NAATI hoặc chứng chỉ Hành nghề được Công nhận hiện thời.

Chuyên viên hành nghề có thể chọn là họ có muốn được liệt kê ở danh mục hay không, và chi tiết nào họ muốn chia sẻ với công chúng.

Xin lưu ý: Những người được liệt kê ở danh mục trực tuyến không làm việc cho NAATI. Thông thường họ tự kinh doanh hoặc làm việc cho một nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ.

NAATI là tổ chức duy nhất ở Úc cấp chứng chỉ, hoặc chứng nhận chuyên nghiệp cho biên dịch viên và thông dịch viên.

Biên dịch viên và thông dịch viên được NAATI chứng nhận là những chuyên viên hành nghề:

 • đã hoàn thành khóa đào tạo chính thức
 • đã chứng tỏ trình độ Tiếng Anh của họ
 • đã thể hiện năng lực đạo đức và tham gia đa văn hóa
 • đang hành nghề và phát triển chuyên môn.

Họ cũng bị ràng buộc bởi một quy tắc đạo đức.

Tìm hiểu thêm về các loại chứng nhận khác nhau. >>

 • Tìm kiếm ai đó có chứng nhận NAATI hiện thời. Điều này có nghĩa là họ là một chuyên viên đang hành nghề và đã đạt những tiêu chuẩn tối thiểu để làm việc trong ngành.
 • Xác thực chứng chỉ của họ bằng cách nhập Số Hành Nghề của họ vào công cụ ‘Xác thực Chứng chỉ’ (‘Verify a Credential’) của chúng tôi trên trang chủ.
 • Nếu công việc dịch thuật hay thông dịch phức tạp, hãy tìm một biên dịch viên hoặc thông dịch viên có chuyên môn trong lĩnh vực của công việc đó (chẳng hạn như y tế hoặc pháp lý).
 • Quý vị không cần phải kiếm biên dịch viên ở địa phương mình, bởi vì hầu hết các biên dịch viên sẽ chấp nhận công việc dịch thuật qua email và các chứng chỉ của NAATI là như nhau ở mọi nơi trên nước Úc.
 • Nhận lời giới thiệu từ bạn bè hoặc đồng nghiệp, những người mà trước đây đã sử dụng dịch vụ của một người hành nghề được NAATI chứng nhận.
 • Yêu cầu người giới thiệu, đặc biệt đối với thông dịch viên hoặc nếu quý vị cần một bản dịch thuật phức tạp hơn.
 • Yêu cầu báo giá từ hai đến ba biên dịch viên, thông dịch viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ và hỏi về khả năng sẵn sàng cho công việc của quý vị.
  • Hãy lưu ý rằng một báo giá quá thấp có thể cho thấy dịch vụ kém chất lượng hoặc không chính xác.
  • Thông thường, biên dịch viên tính tiền theo số từ của tài liệu gốc hoặc theo tài liệu (cho những tài liệu chính thức như bằng lái hoặc giấy khai sinh), trong khi đó thông dịch viên tính tiền theo giờ hoặc theo công việc đưa ra.

Nếu quý vị đang tìm kiếm dịch vụ của biên dịch viên hoặc thông dịch viên người Bản xứ, vui lòng liên lạc với tổ chức có liên quan được liệt kê bên dưới.

Các tài liệu tải xuống

Tải xuống các hướng dẫn chính thức về cách làm việc hiệu quả với biên dịch viên và thông dịch viên. Những hướng dẫn này chỉ có bằng tiếng Anh.

Practitioner details

credential result